Studiul final de evaluare a opiniei publice privind siturile Natura 2000

În perioada iunie-iulie 2015, ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE a realizat etapa finală  de evaluare a nivelului de informare şi înţelegere a populaţiei privind Reţeaua Ecologică Natura 2000, având ca obiectiv evaluarea impactului campaniilor de comunicare publică desfășurate în cadrul proiectului ”Siretul Verde-crearea sistemului de management integrat Natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului inferior si ariile protejate suprapuse”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin programul POS Mediu 2007-2013 axa Prioritară 4.

Cercetarea face parte din cadrul activitatii E.1. Evaluarea  nivelului de informare şi înţelegere al populaţiei privind Reţeaua Ecologică Natura 2000 şi  a presupus desfăşurarea unei anchete sociologice pe bază de chestionar. Populaţia ţintă a fost  reprezentată de persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, ce au domiciliul în localităţile aflate în zona de suprapunere cu arealul proiectului (în judeţele Vrancea, Galaţi, Brăila, Bacău).  Acest volum include o cotă de aproximativ 12% din totalul chestionarelor pentru acoperirea eventualelor erori de aplicare, numărul final de chestionare valide obţinut fiind de 1057, proiectându-se o marjă de eroare de ± 3%, la un interval de încredere de 95%.

În urma cercetării s-a constat o creştere a gradului de informare a populaţiei privind tematica ariilor protejate, majoritatea manifestând o atitudine generală pozitivă faţă de ideea de protejare şi conservare a mediului înconjurător, considerând că, de principiu, “protejarea” este un lucru bun pentru localitate, zonă, gospodărie, mediul înconjurător, viitorul copiilor, agricultura din zonă etc.

Chart f1

Ierarhia gravității intervențiilor antropice  asupra mediului înregistrează diferențe semnificative în raport cu momentul debutului campaniilor de comunicare publică. Se evidențiază creșterea semnificativă, la nivelul populației, a atenției către aruncarea la întâmplare a deșeurilor. În urma campaniilor de informare s-a remarcat creșterea, la nivelul populației, a indicelui perceptiv privind gravitatea problemelor de mediu (creșterea ponderii din populație a celor care considera grave intervențiile negative asupra mediului).Chart f2

Intervenţiile  în sensul protecţiei mediului, realizate în Situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior, au dus la creşterea preocupării populaţiei investigate pentru problemele de conservare a mediului înconjurător, majoritatea celor intervievaţi considerând că ar trebui şi ar fi dispuşi să se implice mai mult în rezolvarea acestor probleme.

Chart f3

Evaluarea impactului campaniei de conştientizare arată rolul predominant reprezentat de mass-media în transmiterea mesajelor către publicul ţintă şi în formarea unei atitudini predominant pozitive cu privire la Situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior. Majoritatea participanţilor la activităţile de conservare,  realizate de către ACDB în cadrul proiectului, s-au declarat mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de acestea, dovedind eficienţa acţiunilor implementate de membrii Asociatei, ce au contribuit la informarea comunităţile locale cu privire la desemnarea, scopul sitului şi beneficiile declarării zonei ca arie protejată.

În ansamblul său, campania de comunicare  a reuşit să mulţumească comunităţile locale prin activităţile de informare şi conştientizare desfăşurate, un număr considerabil (73%) de respondenţi declarându-se informaţi sau foarte bine informaţi cu privire la ariile protejate. La finalul  campaniei, majoritatea populaţiei consideră existenţa ariei protejate ca fiind un lucru benefic pentru mediul înconjurător, industrie, agricultura locală, turism, gospodării şi oameni.

Print Friendly