Rezervatia Dunele de Nisip de la Hanul Conachi

Rezervatia-Dunele-de-Nisip-de-la-Hanul-Conachi-1A fost declarată prin Legea 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional (Secţiunea III-zone protejate – Mon. Of. 152/12.IV.2000

Codul ariei protejate este 2402, se află situată pe raza administrativă a Comunei Fundeni, sat Hanu Conachi, Judeţul Galaţi.Suprafaţa rezervaţiei este de 217,4 ha . Coordonatele geografice sunt Latitudine N 45º36` şi Longitudine E 27º34´, conform formularului standard.

Încadrarea biogeografică este în regiunea Stepică, iar Ecoregiunea este Stepa Câmpiei Române.

Vegetaţia este de pădure şi dune, geomorfologic cuprinde, atât zone de câmpie, cât şi de terasă, iar geologic este domeniu sedimentar.

Geologic/geomorfologic, rezervaţia de dune de la Hanu Conachi este amplasată pe depozite holocene (Cuaternar) reprezentate de depozite aluviale cu stratificaţie încrucişată, nisipuri şi loessuri. Relieful din aria rezervaţiei se prezintă sub formă de dune, cu altitudini variabile, de origine fluviatilă şi eoliană. Rezervaţia Hanu Conachi este amplasată la contactul a două unităţi geomorfologice – campia Tecuciului cu campia Siretului inferior.

Rezervatia-Dunele-de-Nisip-de-la-Hanul-Conachi-2Pedologic, tipul de sol caracteristic rezervaţiei Hanu Conachi este psamosolul. Psamosolurile sunt nisipuri aflate într-un stadiu incipient de solificare. Nisipurile tind să treacă în psamosoluri, iar acestea să evolueze către tipurile genetice de sol din arealul respectiv (cernoziom levigat nisipos, cernoziom nisipos, lăcovişte nisipoasă).

Rezervatia-Dunele-de-Nisip-de-la-Hanul-Conachi-3

 

Hidrologic, menţionăm pricipalul curs de apă care este râul Siret.Climatologic, precipitaţii medii anuale 396-404 mm, temperatură medie anuală 10,7 grade Celsius, predomină vântul din sectorul nordic, radiaţia solară totală 122-125 kcal/cmp/an.

Conform formularului standard, Rezervaţia Naturală a fost declarată pentru protecţia a trei specii de reptile şi anume Coluber jugularis, Emys orbicularis  şi Vipera ursinii.

Se suprapune în totalitate ROSPA0071 „Lunca Siretului Inferior”, iar suprafaţa rezervaţiei este comună cu ROSCI0072 „Dunele de nisip de la Hanu Conachi”

Print Friendly