Plan de management

Planul de management al ariei naturale protejate constituie un cadru stabil de integrare a problemelor de conservare şi protecţie a habitatelor şi speciilor de interes conservativ, a peisajului natural şi antropic, cu cele ale dezvoltării sociale şi economice şi se doreste a fi un instrument ce facilitează colaborarea între instituţiile care gestionează resursele naturale şi umane ale acestui spaţiu.

Planul de management reprezintă un document ce coordonează şi reglementează folosirea resurselor din spaţiul ariei protejate, precum şi construcţia şi gestionarea amenajărilor necesare susţinerii comunităţilor umane.

Planul stă la baza acțiunilor custodelui şi se constituie ca document de referinţă pentru planificarea tuturor activităţilor de pe teritoriul ariilor naturale protejate.

 

 

Print Friendly