Mediul socio-economic

Activitati economice

Activitati economice

Activitati-economice-2

Principala activitate economică în UAT din proximitatea sitului ROSPA 0071 este cea agricolă, atât prin componenta creşterea animalelor, cât şi prin componenta cultura plantelor.

mai mult...

Caracteristicile aşezărilor cu suprafeţe în perimetrul ROSPA 0071

Caracteristicile aşezărilor cu suprafeţe în perimetrul ROSPA 0071

Ilustrarea caracteristicilor aşezărilor umane din SPA 0071 Lunca Siretului Inferior, parte a sistemului de management integrat Natura 2000 a ariei protejate, nu se poate realiza decât în condiţiile unei evaluări şi înţelegeri minuţioase a istoriei, specificului, modului de gândire şi existenţă, nevoilor, aşteptărilor şi mentalităţilor populaţiei locale, în condiţiile în care este absolut necesară implicarea în mod pozitiv a acesteia pentru a asigura atingerea cu success a obiectivelor de conservare specifice.

mai mult...

EVALUAREA SITUAŢIEI SOCIO-ECONOMICE A UAT DIN SPAŢIUL ROSPA 0071 PRIN APLICAREA CHESTIONARELOR ŞI FIŞELOR DE OBSERVAŢIE

EVALUAREA SITUAŢIEI SOCIO-ECONOMICE A UAT DIN SPAŢIUL ROSPA 0071 PRIN APLICAREA CHESTIONARELOR ŞI FIŞELOR DE OBSERVAŢIE

Chestionarul de evaluare a disfuncţionalităţilor sociale şi economice în aria de protecţie specială avifaunistică Lunca Siretului Inferior a fost aplicat de membrii CCMESI în 18 localităţi, în perioadele 16-17 ianuarie 2013, 22-24 ianuarie 2013 şi 27-28 iunie 2013.

Acesta cuprinde un număr de 20 de întrebări, întrebări închise, întrebări cu variante de răspuns şi posibilitatea de a formula propriul răspuns, dar şi cu justificare pentru răspunsul ales.

Numărul chestionaţilor variază de la o localitate la alta (Adjud-27, Buciumeni-20, Cosmesti-10, Fundeni-10, Garoafa-5, Homocea-6, Iveşti-10, Lieşti-7, Nămoloasa-8, Năneşti-60, Nicoreşti-7, Piscu-11, Pufeşti-70, Suraia-40, Tudor Vladimirescu-5, Umbrăreşti-20, Vânători-8, Vulturu-5), în total, în toate cele 18 localităţi au fost 327 persoane intervievate, 117 persoane de sex feminin şi 210 persoane de sex masculin, cu vârste cuprinse între 14 ani şi 84 ani, marea majoritate persoane pensionate (204 persoane cu vârstă peste 50 ani), cu venituri mai mici de 350 lei.

Chestionarul a fost realizat cu scopul de a evalua percepţia faţă de disfuncţionalităţile sociale şi economice existente, relaţionate cu problematica accesului, vizitării şi informării publicului.

Deşi 16% din persoanele chestionate au un venit mai mare de 900 lei/lună, doar 8 % au studii superioare.

mai mult...

Servicii şi infrastructuri publice

Servicii şi infrastructuri publice

Sub raportul asigurării cu servicii şi infrastructuri publice, UAT din proximitatea ROSPA 0071 se caracterizează printr-o situaţie deficitară.

Astfel, din totalul de 58628 de locuinţe din spaţiul analizat pentru care s-au obţinut date, 55812 (95.2 %) dispuneau de alimentare la reţeaua electrică, aceasta fiind de altfel infrastructura publică cu cea mai bună situaţie.

Sunt conectate la alimentare din reţeaua publică de apă potabilă 8511 locuinţe (14.52 %), aceleaşi cifre fiind valabile şi pentru canalizarea publică, indicând strânsa corelaţie dintre acestea.

mai mult...

SITUAŢIA SOCIO-ECONOMICĂ A POPULAŢIEI ÎN LOCALITĂŢILE CU TERITORII ÎN ROSPA 0071

SITUAŢIA SOCIO-ECONOMICĂ A POPULAŢIEI ÎN LOCALITĂŢILE CU TERITORII ÎN ROSPA 0071

Evoluţia populaţiei din localităţile situate în proximitatea sitului Natura 2000 ROSPA 0071 a fost influenţată de situarea într-un spaţiu deschis şi circulat, atât pe direcţia N-S, de-a lungul culoarului Siretului, cât şi pe direţia E-V, evitându-se în ambele situaţii arcul carpatic sau concentrându-se fluxurile de circulaţie către trecătorile carpatice axate pe afluenţii pe dreapta ai Siretului.

mai mult...

Zone funcţionale în aşezările umane învecinate cu ROSPA 0071

Zone funcţionale în aşezările umane învecinate cu ROSPA 0071

Caracteristicile zonelor funcţionale de la nivelul localităţilor componente sunt esenţiale în conturarea unei identităţi valorificabile din perspectivă turistică, permiţând astfel comunităţii locale obţinerea unor venituri care să compenseze restricţiile introduse odată cu înfiinţarea ariei protejate.

mai mult...

Print Friendly