Excursii copii

84 de copii au descoperit bogăţiile naturale din Lunca Siretului Inferior

În luna mai , ACDB a organizat două excursii  intitulate ,,Să înţelegem natura” cu copii din localităţile aflate în zona ariei protejate Lunca Siretului Inferior. Scopul acestor excursii este de a Ie transmite copiilor principiile de bază legate de conservarea naturii şi de a-i învăţa care  sunt speciile cheie de floră şi faună ce se găsesc în ariile protejate din apropierea casei lor şi cum le pot proteja.

Prima excursie ,, Să înţelegem natura” a avut loc pe data de 10.05.2014 şi a avut ca protagonisti elevi din localităţile: Ploscuţeni, Homocea, Urecheşti, Adjud si Pufesti. 42 elevi, cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani , alături de 5 profesori însoţitori, au vizitat Hidrocentrala de la Călimăneşti, unde au  aflat  cum funcţionează amenajarea hidroenergetică şi cum se produce energia electrică. Ulterior, copiii au vizitat aria protejata Lunca Siretului Inferior unde au descoperit valorile naturale, speciile şi habitatele de interes comunitar.

Pe data de 24.05.2014 a avut loc cea de-a doua excursie ,,Să înţelegem Natura”.  Elevi din 6 şcoli din comunităţile riverane Luncii Siretului Inferior (localităţile Garoafa, Ciuşlea, Mărăşeşti, Cosmeşti şi Furcenii Noi) au vizitat aria protejată Dunele de Nisip de la Hanul Conachi ( jud. Galaţi) şi Rezervaţia Naturală Balta Tălăbasca( jud. Galaţi).

Pe durata excursiei, cei 42 de elevi au primit determinatoare şi materiale informative , cu ajutorul cărora au reusit să identifice diferite specii de floră existente în aria protejată Dunele de Nisip de la Hanul Conachi, precum Rindera umbellata sau Viola hymetia , dar şi specii de păsări protejate ce sălăşluiesc în Rezervaţia Naturală Balta Tălăbasca.

Aceste doua excursii fac parte din proiectul “Siretul Verde – crearea sistemului de management integrat natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior şi ariile protejate suprapuse” din  Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa 4, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională si implementat de ACDB Focsani.

Print Friendly