Echipa ACDB a participat la o sesiune de training pe tema managementului resurselor naturale în ariile protejate

Echipa ACDB (Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice) a participat în perioada 24 – 25 februarie 2014 la sesiunea de training “Managementul resurselor naturale în arii protejate sau în afara lor”, organizata de Fundatia Propark.  Aceasta sesiune este parte a proiectului “Siretul Verde – crearea sistemului de management integrat natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior şi ariile protejate suprapusedin  Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa 4, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională si implementat de ACDB.

Pe durata celor două zile, prin intermediul studiilor de caz, exerciţiilor interactive si a jocurilor de rol, participantii au dobândit noi cunoştinţe referitoare la:

  • Tipurile de habitate de interes comunitar de pe raza ariilor protejate ce apartin de SPA Lunca Siretului Inferior;
  • Măsurile de conservare a habitatelor de interes comunitar;
    • Speciile de floră şi faună de interes conservativ comunitar şi naţional pe raza ariilor protejate ce apartin de SPA Lunca Siretului Inferior;
    • Metodele de inventariere şi măsurile de conservare a habitatelor de interes comunitar;
    • Cadrul legislativ pentru specii şi habitatele de interes pentru conservare;
    • Tehnici de teren: inventarierea habitatelor de interes comunitar

„ Cele două zile în care am participat la sesiunea de instruire pentru managementul resurselor naturale în arii protejate, m-au ajutat să-mi formez o nouă perspectivă a relaţiei: comunităţi – arii protejate şi activităţi economice – arii protejate.  Au ajutat foarte mult la înţelegerea acestor interrelaţii, exemplele concrete  şi studiile de caz utilizate de către formatorii ce s-au descurcat de minune în pregătirea şi susţinerea acestei sesiuni de instruire.

Faptul că formatorii s-au adaptat foarte bine la nevoile şi cunostinţele participanţilor referitoare la tematica acestui curs, este de lăudat, deoarece cea mai mare parte dintre participanţi, deja aveau experienţă în managementul resurselor naturale în arii protejate, astfel s-a evitat repetiţia unor aspecte deja cunoscute. S-a pus accentul pe fixarea noţiunilor noi învăţate.

Pe durata cursului au fost inserate scurte momente, în care am fost deconectaţi de la temtica acestui curs, ne-am relaxat şi distrat prin scurte jocuri de cunoaştere, pentru a ne pregăti pentru o nouă sesiune de învăţare. Totul cursul s-a desfăşurat într-o manieră nonformală de învăţare ce mi-a plăcut mult.”(GEORGE BOUROS, membru ACDB).

Print Friendly