Dialog cu comunitățile locale pentru un Siret Verde

La sfârșitul lunii aprilie, ACDB a organizat două întâlniri cu comunitățile locale din zona ariei protejate Lunca Siretului Inferior. Pe data de 29.04.2014, reprezentanții ACDB s-au întâlnit cu localnicii din Homocea şi Ploscuțeni, iar pe data de 30.04.2014 cu localnicii din Urechești, Adjud, Ruginești și Pufești. La întâlniri au participat proprietari de terenuri, fermieri, întreprinzători particulari, reprezentanţi ai cultelor şi ai unităţilor de învăţământ.

Scopul întâlnirilor a constat în informarea şi conştientizarea localnicilor cu privire la măsurile de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi modul în care pot beneficia de statutul de sit Natura 2000 pentru a creşte valoarea produselor locale din aria de protectie specială avifaunistică SPA0071 – Lunca Siretului Inferior și în situl de importanță comunitară SCI0162 – Lunca Siretului Inferior.

În cadrul întâlnirilor au fost dezbătute subiecte legate de necesitatea dezvoltării unei strategii de conservare a biodiversităţii şi de îmbunătăţire a managementului resurselor naturale pentru Lunca Siretului Inferior și de importanța implicării localnicilor în acțiunile de conservare.  O altă temă importantă abordată în cadrul întâlnirilor a fost legată de beneficiile pentru localnici ale statutului de sit Natura 2000. Mai exact, s-a discutat despre oportunitățile de dezvoltare sau șansele de a atrage surse de finanțare bazate pe conservarea valorilor naturale ale zonei.

Aceste două întâlniri fac parte din proiectul “Siretul Verde – crearea sistemului de management integrat natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior şi ariile protejate suprapuse” din  Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa 4, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională si implementat de ACDB.

Aflati mai multe despre proiect pe website-ul dedicat: http://luncasiretului.biodiversitate.ro

Print Friendly