DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI PARTICIPATIV ÎN LUNCA SIRETULUI

Prima dezbatere publică cu factorii interesaţi pentru elaborarea Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior şi al ariilor naturale protejate suprapuse

 

În perioada 15-17 aprilie 2015, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice, a organizat în localitățile Focșani, Galați și Brăila dezbateri privind planul de management al sitului de protecție avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. Întâlnirile cu caracter lucrativ au fost organizate în cadrul proiectului „Siretul Verde: crearea sistemului de management integrat Natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior şi ariile protejate suprapuse” finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 4:”Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”.

La dezbateri au fost invitaţi reprezentanți ai instituțiilor, autorităților locale şi organizațiilor cu activități specifice de gospodărire a resurselor naturale sau a infrastructurii publice ori private din zona sitului Lunca Siretului Inferior. La întâlnirile organizate în cele trei județe au fost prezenți și și-au exprimat punctul de vedere reprezentanți ai Instituției Prefectului, Primăriilor și Consiliilor Locale, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Inspectoratelor Județene ale Jandarmeriei, Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Agențiilor Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență, Direcțiilor pentru Agricultură, Agențiilor pentru Protecția Mediului, Comisariatelor Judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatului de Regim Silvic și Vânătoare, Asociațiilor Judeţene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, Agenției Naționale de Piscicultură și Acvacultură, Agenţiilor de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, CNTEE Transelectrica SA, Grupurilor de Acţiune Locală, proprietari și administratori de fond forestier.

 

Activitățile desfășurate au vizat armonizarea obiectivelor și activităților ce urmează a fi implementate conform Planului de management integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. Participanții la întâlniri au împărtășit necesitatea asigurării unui management participativ în ceea ce privește gestiunea valorilor naturale prezente în sit și, mai ales, au agreat abordarea deschisă a Planului de management față de dezvoltarea economică și protecția socială a comunităților situate în Lunca Siretului. Au fost discutate, în cadrul întâlnirilor, aspecte legate de oportunitatea și modul de realizare a unor activități de exploatare a resurselor naturale, astfel încât acestea să nu afecteze negativ speciile și habitatele. De asemenea, a fost discutată problema activităților agricole fiind concluzionat că acestea nu vor fi supuse unor restricții, altele decât cele prevăzute de legislație și ghiduri de bune practici agricole. Un prim pas important făcut în cadrul întâlnirilor a fost recunoașterea necesității realizării de activități cu caracter preventiv, în comun și nu independent, cu scopul reducerii riscurilor la inundații, protecției malurilor și a digurilor și îmbunătățirii peisajului în Lunca Siretului.

Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice va organiza în continuare, atât în cadrul proiectului, cât și în afara acestuia, întâlniri și dezbateri astfel încât să asigure, nu doar transparența procesului decizional, ci și integrarea obiectivelor factorilor interesați în gospodărirea valorilor naturale din SPA Lunca Siretului Inferior.

Print Friendly