DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI PARTICIPATIV ÎN LUNCA SIRETULUI – a II-a Dezbatere Publica

În perioada 27-29 mai 2015, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice, a organizat în localitățile Focșani, Galați și Brăila, cea de a II-a dezbatere publica privind planul de management al sitului de protecție avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

La dezbateri au fost invitaţi reprezentanți ai instituțiilor, autorităților locale şi organizațiilor cu activități specifice de gospodărire a resurselor naturale sau a infrastructurii publice ori private din zona sitului Lunca Siretului Inferior. La întâlnirile organizate în cele trei județe au fost prezenți și și-au exprimat punctul de vedere reprezentanți ai  Instituției Prefectului, Primăriilor și Consiliilor Locale, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Inspectoratelor Județene ale Jandarmeriei, Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Agențiilor Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență, Direcțiilor pentru Agricultură, Agențiilor pentru Protecția Mediului, Comisariatelor Judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatului de Regim Silvic și Vânătoare, Asociațiilor Judeţene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, Agenției Naționale de Piscicultură și Acvacultură, Agenţiilor de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, FDEE Electrica, Grupurilor de Acţiune Locală, proprietari și administratori de fond  forestier.

Activitățile desfășurate au vizat armonizarea obiectivelor și activităților ce urmează a fi implementate conform Planului de management integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. Participanții la întâlniri au împărtășit necesitatea asigurării unui management participativ în ceea ce privește gestiunea valorilor naturale prezente în sit și, mai ales, au agreat abordarea deschisă  a Planului de management față de dezvoltarea economică și protecția socială a comunităților situate în Lunca Siretului. Au fost discutate, în cadrul întâlnirilor, modificările propuse de către factorii interesaţi conform punctelor de vedere înaintate de către aceştia, în urma desfăşurării primei dezbateri. De asemenea, au fost analizate planurile locale (Plan Urbanistic General, Planuri de Amenajare Silvică a Pădurilor, Planuri de Intervenţii Operative, Planuri de Apărare, Stategii de Dezvoltare Turistică a Zonei, Planuri de Amenajare Agropastorale, Planuri de Gestionare a Deşeurilor şi Alimentare cu Apa potabilă, etc), în vederea coroborării acestora cu direcţiile de management ale ariei protejate.

Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice va organiza în continuare, atât în cadrul proiectului, cât și în afara acestuia, întâlniri și dezbateri astfel încât să asigure, nu doar transparența procesului decizional, ci și integrarea obiectivelor factorilor interesați în gospodărirea  valorilor naturale din SPA Lunca Siretului Inferior.

Print Friendly