Despre proiect

Proiect “Siretul Verde – crearea sistemului de management integrat Natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior şi ariile protejate suprapuse

 

Proiectul va fi implementat în:

 • Ø Regiunile: 2SUD –EST şi 1 NORD-EST
 • Ø Judeţul: Vrancea, Galati, Braila, Bacău
 • Ø Localitatea:

In judetul Vrancea: Adjud, Bilieşti, Garoafa, Homocea, Mărăşeşti, Năneşti, Ploscuţeni, Pufeşti, Rugineşti Suraia, Vânători, Vulturu

In judetul Galati: Brăniştea, Cosmeşti, Fundeni, Independenţa, Iveşti, Lieşti, Movileni, Nămoloasa, Nicoreşti, Piscu, Poiana, Schela, Slobozia Conachi, Şendreni, Tudor Vladimirescu, Umbrăreşti

In judetul Braila: Măxineni, Siliştea, Vădeni

În judeţul Bacău: Urechesti

Perioada implementare :   10.08.2012-09.08.2015

Valoare totală proiect:        3.145.634,55 Lei

Obiective generale:

Realizarea cadrului necesar pentru un management corespunzător al terenurilor şi activităţilor din SPA Lunca Siretului Inferior şi al celorlalte 7 arii naturale protejate suprapuse în vederea conservării speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional, şi asigurarea condiţiilor pentru implementarea planurilor şi proiectelor de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale.

Obiective specifice:

O1. Realizarea planului de management integrat pentru SPA0071 Lunca Siretului Inferior, SCI0162 Lunca Siretului Inferior, SCI0072 Dunele de Nisip de la Hanul Conachi si a rezervatiilor naturale Padurea Merisor Cotul Zatuanului, Dunele de Nisip de la Hanul Conachi(Cod 2402), Balta Potcoava(Cod 2411), Lunca Siretului(2827) si Balta Talabasca(Cod 2412).

O2. Informarea şi conştientizarea comunităţilor locale pentru creşterea implicării acestora în managementul ariilor naturale protejate suprapus SPA 0071 Lunca Siretului Inferior şi promovarea zonei 

O3. Creşterea capacităţii de coordonare şi de management a ariilor protejate de interes comunitar si national incluse în proiect

Dezvoltarea cadrului de management pe teritoriul a 3 situri NATURA 2000 si a 5 rezervatii naturale prin  implementarea principalelor activităţi: inventariere, cartografiere, întreprinderea de măsuri speciale de conservare a speciilor şi a habitatelor naturale, elaborarea  planului de management, realizarea unui cadru pentru infrastructură specifică, întocmirea de studii specifice, realizare de campanii de informare şi de conştientizare a publicului vor contribui la îndeplinirea principalilor indicatori POS Mediu Axa 4, şi anume:

8 arii protejate şi situri Natura 2000, cu planuri de management şi cresterea suprafetelor ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000,  care beneficază de măsuri de conservare a naturii.

Activităţile principale ale proiectului

 • A.1. Inventarierea  speciilor de pasari pentru care au fost declarate siturile precum si a habitatelor cheie pentru acestea.
 • A.2. Inventarierea habitatelor de interes comunitar si a  speciilor de plante mentionate in formularele standard ale siturilor ROSCI0072 Dunele de Nisip de la Hanul Conachi şi ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior
 • A.3. Inventarierea si cartarea speciilor (altele decat cele vizate in cadrul actiunilor A1 si A2) de interes comunitar si national, precum şi a arealelor cheie pentru acestea din SCI -urile si rezervatiile naturale incluse în proiect.
 • A.4. Elaborarea hărţilor GIS necesare elaborarii Planului de management
 • A.5. Elaborare strategiei de vizitare necesare pentru accesarea de fonduri, în vederea realizării unei infrastructuri de informare si vizitare
 • A.6. Elaborarea planului de management integrat
 • E.1. Evaluarea  nivelului de informare şi înţelegere al populaţiei privind Reţeaua Ecologică Natura 2000
 • E.2.Implementarea planului de comunicare pentru promovarea zonei ca sit Natura 2000, în vederea creşterii nivelului de conştientizare a principalilor factori interesaţi
 • E.2.1. Elaborarea de materiale informative sau de promovare pentru grupurile ţintă ca suport pentru implemenatarea activitatilor educative si organizare a evenimentelor
 • E.2.2 Organizarea unor acţiuni de conştientizare pentru copiii din siturile Natura 2000 suprapuse arealului proiectului
 • E.2.3 Acţiuni de conştientizare şi informare a autorităţilor, localnicilor şi instituţiilor pentru dezbaterea măsurilor de conservare pentru speciile si habitatele din arealul proiectului
 • E 2.4. Elaborare pagina web pentru  SPA şi SCI-uri cu secţiune dedicată proiectului
 • E.3. Activitati de constientizare, informare si diseminare a rezultatelor proiectului
 • F.1. Îmbunătăţirea/perfectionarea activităţii personalului custodelui, prin susţinerea de cursuri teoretice şi practice referitoare la speciile/habitatele de interes comunitar analizate în cadrul proiectului.
 • F.2. Creşterea capacităţii de management a custodelui ariei protejate prin dotarea cu echipamente specifice indeplinirii responsabilitatilor privind managementul ariilor protejate.

Rezultatele aşteptate (cuantificate)

Rezultate aşteptate A1

 • 1 studiu privind starea actuala de conservare a speciilor de pasari, incluzand propuneri punctuale de masuri de conservare
 • 1 baza de date completa si detaliata referitoare la speciile de pasari;
 • 1 harta a intregului SPA 0071 Lunca Siretului Inferior, cu distributia zonelor de concentrare a speciilor de pasari si arealele lor;
 • Harti de distributie si ale zonelor de concentrare in timpul migratiei pentru fiecare specie de pasari in format Stereo 70;
 • Protocoale de monitorizare a evolutiei efectivelor speciilor de pasari.

Rezultate aşteptate A2

 • 1 studiu privind starea actuala de conservare a habitatelor si speciilor de plante de interes comunitar si/sau national care fac obiectul declararii ariilor protejate vizate de proiect, incluzand propuneri de masuri de conservare
 • 1 harta a intregului SPA 0071 Lunca Siretului Inferior, cu distributia habitatelor si arealelor in care s-au identificat populatii ale speciilor de plante de interes comunitar si/sau national;
 • protocoale de monitorizare, in vederea evaluarii succesului masurilor de management propuse pentru speciile si habitatele pentru care au fost declarate ariile protejate

Rezultate aşteptate A3

 • raport privind starea de conservare a speciilor de interes comunitar si national (altele decat cele vizate in cadrul actiunilor A1 si A2) din formularele standard ale ariilor protejate suprapuse arealului proiectului
 • 1 Set de masuri de conservare pentru speciile de interes comunitar si national din formularele standard ale ariilor protejate suprapuse arealului proiectului;
 •  1 set harti GIS, referitoare la fiecare specie de interes comunitar si national (localizare, mărimea şi structura populaţiei, distribuţia, habitate cheie).
 • 1 protocol de monitorizare, in vederea evaluarii succesului masurilor de management propuse pentru speciile vizate de acesta activitate

Rezultate aşteptate A4

 • Hărţi  tematice cu informaţii geografice (geologică, pedologică, hidrografică , clima, relief, etc)
 • Harti tematice referitoare la insertii antropice
 • Harti cu categorii de proprietate/administrare ale terenurilor din SPA si SCI-urile suprapuse arealului  proiectului
 • Hărţi cu categoriile de folosinţă a terenurilor

Rezultate aşteptate A5

 • Strategia de vizitare integrata in Planul de management

Rezultate aşteptate A6

 •  Plan de management integrat aprobat de autoritatea competenta
 •  Integrarea  planului de management in sistem GIS

Rezultate aşteptate E1:

 • 2 studii de evaluare a opiniei publice privind siturile Natura 2000

Rezultate aşteptate E 2 – implementarea Planului de Comunicare

 • Tiparire, diseminare:Newsletter semestrial: 3000 buc/numar x 2 numere pe an , Calendare anuale cu informaţii despre zonă şi identitatea acesteia: 2000 buc/an x 3 ani,

Realizarea  a trei modele flyer:  Fiecare model va fi realizat intr-un tiraj de 2000 exemplare

Realizare semne de carte: 4 modele x 1000 bucati, Sepci si tricouri. (1000 tricouri inscriptionate,

1000 sepci)

 • Organizare 2 concursuri interscolare de desene tematice (3010 elevi participanti la concurs, din care primii 80 clasati participa la expozitie si decernare premii)
 • Organizare 5 excursii cu elevii in SPA0071 Lunca Siretului Inferior (minim 200 elevi implicati)
 • Editare/diseminare 3000 exemplare „Copiii şi Siretul – ghid practic pentru elevi”
 • Organizare 6 intalniri cu autoritatile locale pe raza celor trei judete (Vrancea, Galati, Braila) – cate doua intalniri pe fiecare judet
 • Informarea a minim 140 responsabili, factori interesati din cadrul institutiilor locale
 • Organizarea a 10 intalniri cu localnici
 • Informarea a minim 300 participanti la intalniri
 • Realizare, updatare pe durata proiectului  a unei pagini web, dedicata SPA 0071 Lunca Siretului Inferior si rezultatelor proiectului

Rezultate asteptate E.3:

 • Minim 7 comunicate de presa
 • Minim 2 conferinte de presa organizate
 • Articole publicate in presa scrisa, audio si vizuala (minim 20)

Rezultate aşteptate F1:

 • Minim 20 persoane cu nivel de cunoştinţe crescut referitor la habitatele şi speciile de interes comunitar din raza proiectului, măsuri de management integrate în actele de reglementare.

Rezultate aşteptate F2:

 • Creşterea capacităţii de management a custodelui prin dotare cu echipamente specifice
Print Friendly