Concursul interşcolar de desene „Lunca Siretului în ochii copiilor” Ediţia a II a