Aspecte culturale

Tradiţii şi obiceiuri

Dat fiind caracterul profund rural al UAT din ROSPA 0071, viaţa localnicilor se desfăşoară în strânsă corelaţie cu principalele activităţi agricole: aratul, semănatul, recoltatul, creşterea vitelor şi a oilor. Modul specific de realizare a acestora este de un real interes turistic, în condiţiile în care aici încă se mai practică o agricultură de subzistenţă, bazată

Valori materiale originale şi valorificabile

Aspecte-culturale-10

Spaţiul ROSPA 0071 este destul de bogat sub aspectul elementelor antropice interesante din perspectivă turistică. Deşi obiectivele nu sunt decât în mică măsură de interes naţional sau internaţional, ele constituie elemente a căror vizitare poate completa un sejur în zonă, mai ales că există o paletă destul de variată a acestora. Un element aparte de

Valori istorice al comunităţilor umane din spaţiului analizat

Localităţile limitrofe arealului ROSPA 0071 au o istorie îndelungată, complexă şi extrem de interesantă. Elementele istorice pot fi integrate strategiei de vizitare a ariei protejate, completând produsul turistic cu laturi care nu afectează obiectivele de conservare. În acelaşi timp, servesc a demonstra că locuirea comunităţilor umane în aceast spaţiu s-a putut realiza vreme de mii