Siretul Verde – crearea sistemului de management integrat Natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior şi ariile protejate suprapuse

ANUNŢ PUBLIC

Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice anunţă publicul interest asupra deciziei APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu al Planului de management integrat ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior şi ariile naturale protejate  suprapuse, cu amplasamentul pe teritoriile administrative ale judeţelor Bacău, Brăila, Galaţi şi Vrancea.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

– în conformitate cu HG nr. 1076/2014, art.11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat,

– planul nu intra sub incidenţa art. 28, din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, întrucât are o legatură directă şi este necesar pentru managementul ariei naturale  protejate de interes comunitar.

Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Print Friendly